Magdalena Mola - oficjalna strona autorska

oficjalna strona autorska
My image My image My image Medytacja atwiejsza ni mylisz My image
 
Inspiracja
Chris Butler
"Kim jesteś"


Wprowadzenie
Czy jesteś swoim ciałem?
Pełny a jednak pusty
Ty - niewidzialny widz


David Muncie
"Poszukiwania"


Wprowadzenie
Naturalizm - prawa bez prawodawcy
Harmonia w naturze
Wszechświat zorganizowany
Wola
Poszukiwania David Muncie
Poszukiwania. Rozważania o istnieniu i naturze Najwyższej Istoty


Harmonia w naturze

VIDYANANDA: Przejdźmy do następnej kwestii. Pomyślmy o precyzji, harmonii i złożoności działań natury. Jedno spojrzenie na wszechświat wokół nas, przekonuje nas, że jest to najbardziej harmonijnie i niezawodnie działający mechanizm postrzegalny przez człowieka. Ta doskonała precyzja i porządek w naturze wskazuje na istnienie naturalnych sił stwórczych znacznie przewyższających możliwości poznawcze współczesnej nauki. Przyjrzyjmy się na przykład ruchom planet czy skomplikowanemu cyklowi obiegu księżyca.

Człowiek zbudował satelity i wzorując się na ruchach planet umieścił je w przestrzeni kosmicznej. Jednak mimo wysiłku umysłów setek i tysięcy naukowców uczestniczących w tych projektach wiadomo, że każdy z tych satelitów może wypaść z orbity i ulec zniszczeniu. Chociaż wszystkie te kosmiczne projekty, które zrealizowali czy próbowali zrealizować współcześni naukowcy niewiele znaczą w porównaniu z maszynerią wszechświata, to i tak do ich wykonania konieczny był zorganizowany wysiłek i planowanie - nic tu nie było wynikiem przypadku. Skonstruowanie jakiegokolwiek harmonijnie działającego systemu wymaga zewnętrznego czynnika harmonizującego, tj. kontrolera odpowiadającego za ową harmonię.

Zadziwiająca harmonia dostrzegalna w każdym aspekcie działania wszechświata - od niczym niezakłóconej współpracy elementów najmniejszej żywej komórki, aż po gigantyczną precyzję widoczną w działaniu całego wszechświata - wskazuje jednoznacznie na istnienie czynnika harmonizującego.

Harmonia jest możliwa tylko jako rezultat zorganizowania. Nie ma czegoś takiego jak zdezorganizowana harmonia. Nawet ta harmonia, którą dostrzegamy w melodii prostej piosenki jest wynikiem organizacji. Ktoś napisał słowa, skomponował muzykę i zebrał artystów, mówiąc każdemu z nich, co, kiedy, i jak ma zagrać na swoim instrumencie. Muzyka nie powstała przez przypadek, ani sama z siebie - została zorganizowana. Harmonia jest więc wynikiem zorganizowanego działania, a każdy przejaw organizacji zawsze wskazuje na istnienie organizatora.«   Naturalizm - prawa bez prawodawcy                                 Wszechświat zorganizowany   »
 
O mnie
życiorys
kontakt
w mediach
Projekty
Warsztaty Medytacji
Wakacje z Medytacją
Yoga Life Style
Inspiracja
Chris Butler „Kim jesteś?”
David Muncie „Poszukiwania”

©   Copyright 2015 -2024 Magdalena Mola