Magdalena Mola - oficjalna strona autorska

oficjalna strona autorska
My image My image My image Medytacja atwiejsza ni mylisz My image
 
Inspiracja
Chris Butler
"Kim jesteś"


Wprowadzenie
Czy jesteś swoim ciałem?
Pełny a jednak pusty
Ty - niewidzialny widz


David Muncie
"Poszukiwania"


Wprowadzenie
Naturalizm - prawa bez prawodawcy
Harmonia w naturze
Wszechświat zorganizowany
Wola
Poszukiwania David Muncie
Poszukiwania. Rozważania o istnieniu i naturze Najwyższej Istoty


Naturalizm - prawa bez prawodawcy

MICHAEL: Są tacy, którzy chcieliby, żebyśmy wierzyli, że taki naturalny prawodawca nie istnieje. Weźmy na przykład naturalistów. Naturalizm jest teorią czy filozofią, według której energia materialna jest samowystarczalna. Teoria ta stwierdza, że prawa fizyki i chemii są ostatecznie odpowiedzialne za wszystko, co postrzegamy we wszechświecie, włącznie z jego architekturą. Zdaniem naturalistów nie ma żadnego czynnika zewnętrznego, siły przewodniej, twórczej inteligencji czy kierującej wszystkim najwyższej osoby odpowiadającej za harmonię i porządek widoczne we wszechświecie - przeciwnie - wszystko jest skutkiem działania ślepych praw natury (praw, które według naturalistów, powstały same z siebie, bez udziału jakiegokolwiek prawodawcy).

VIDYANANDA: Właśnie, naturaliści traktują wszechświat jak swego rodzaju perpetuum mobile - maszynę, która może działać w nieskończoność bez istnienia operatora czy inżyniera nadzorującego jej pracę. Według nich świat przypomina ogromny, samowystarczalny komputer, który sam się programuje, obsługuje, konserwuje i naprawia. Wszystko to, zdaniem naturalistów, dzieje się bez udziału świadomości i jest jedynie rezultatem działania praw natury. Zwolennicy tego poglądu nie umieją jednak wyjaśnić, skąd wzięły się owe prawa, podobnie jak nie znają odpowiedzi na pytanie, dlaczego człowiek, z całą swoją wiedzą i technologią, nie potrafi zbudować takiego komputera, choćby w bardzo małej skali. Nawet najdoskonalsze komputery skonstruowane przez człowieka wymagają stałej kontroli operatora, bo mimo wszelkich zabezpieczeń i systemów antyawaryjnych, bardzo łatwo się psują.

Przypomnij sobie argumentację Hume'a, którego zdaniem dobra analogia powinna uwzględniać jak najwięcej podobieństw między porównywanymi obiektami. Naturaliści porównują wszechświat do ogromnego, samowystarczalnego komputera. Gdzie jednak możemy znaleźć taką naprawdę samowystarczalną maszynę? Gdzie jest komputer, który może sam siebie programować, konserwować i naprawiać? Gdzie jest komputer działający według zasad, których nikt nie ustalił? Nie znamy niczego takiego, dlatego odrzucamy argumentację naturalistów. Każdy komputer, jaki znamy, powstaje i działa zgodnie z zasadami czy prawami ustalonymi przez projektanta. Również każde prawo, z którym mamy w życiu do czynienia, możemy przypisać jakiemuś prawodawcy. Dlaczego mamy uważać, że w przypadku praw natury jest inaczej?

MICHAEL: Zgadzam się z tą konkluzją, bo rzeczywiście prawdopodobieństwo istnienia samoistnych i samoegzekwowalnych praw wydaje się niewyobrażalnie małe.

«   Wprowadzenie                                 Harmonia w naturze   »
 
O mnie
życiorys
kontakt
w mediach
Projekty
Warsztaty Medytacji
Wakacje z Medytacją
Yoga Life Style
Inspiracja
Chris Butler „Kim jesteś?”
David Muncie „Poszukiwania”

©   Copyright 2015 -2024 Magdalena Mola